Mozzarella, Vine Tomato & Fresh Pesto Panini

Vine Tomatoes coated in our House Nut Free Pesto sauce, topped with mozzarella cheese & ground black pepper.

Description

Vine Tomatoes coated in our House Nut Free Pesto sauce, topped with mozzarella cheese & ground black pepper.

Additional information

Allergen Advice

Contains: Wheat & Milk